Monday, September 27, 2021

Pozovite nas: (018) 253-962

Chief of accounting

Rođena 1960. godine. Diplomirala na Fakultetu za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici, smer Menadžment u sektoru finansijskih usluga i stekla stručni naziv diplomiranog ekonomiste.

U Pozorištu lutaka zaposlena od 1990. godine.

FB page

 
 

Log in

Newsletter

Subscribe to our mailing list and recieve the latest info about our performances and activities,