Monday, July 15, 2024

Pozovite nas: (018) 253-962

Marketing and PR
 


Rođena 1965. godine u Nišu. Master akademske studije novinarstva završila na Filozofskom fakultetu u Nišu. Diplomirala na Fakultetu humanističkih nauka, smer poltičke nauke, na odseku za žurnalistiku. Završila Poslovnu školu za odnose sa javnošću "PRA Educa", Beograd, Standard IPRA (International Public Relations  Association).

Njen profesionalni rad obeležavaju dve oblasti delovanja: rad u javnom i nevladinom sektoru. Sa kraćim prekidom, u Pozorištu lutaka radi od 2004. godine. Trenutno rukovodi službom marketinga.

Autor, koordinator ili administrativno-finansijski asistent lokalnih i regionalnih projekata vezanih za delatnost Pozorišta lutaka Niš i nekoliko organizacija nevladinog sektora. 

U okviru projektnih aktivnosti sarađivala je sa: Švajcarskim odoborom za kulturu na Zapadnom Balkanu i fondacijom Pro Helvetia, Evropskom fondacijom za kulturu, Ministarstvom kulture (sektorom za medije, sektorom za osobe sa invaliditetom, sektorom za kulturno stvralaštvo), Fondom za otvoreno društvo, GO Palilula u Nišu, USAID-om, TACSO-m, Francuskim kulturnim centrom, Kulturnim centrom Irana.

Član je Društva Srbije za odnose sa javnošću i Alijanse za kulturni razvitak ruralnih i malih zajednica.


 


 

FB page

 
 

Log in

Newsletter

Subscribe to our mailing list and recieve the latest info about our performances and activities,